Privatpolicy

Om cookies och personuppgifter

GDPR, Integritetspolicy och Cookies

Vem är personuppgiftsansvarig?

Glas & Design i Landskrona AB, org nr 559219-9060 är
personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas i
samband med handeln på https://261design.se.
I denna integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina
personuppgifter. Din integritet är viktig för oss, du ska känna dig trygg om
du lämnar eventuella uppgifter till oss.
Vår integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.  Den senaste
versionen finns alltid här. Senaste uppdatering är 2021-10-31
Det är viktigt för oss att vara så tydliga som möjligt om hur dina
personuppgifter behandlas. Om du har frågor efter att ha läst denna policy
är du välkommen att kontakta oss på info@261design.se

Varför vi använder  personuppgifter

Personuppgifter som samlas in kan användas för olika ändamål. Här kan du
läsa om vilka personuppgifter som används och varför. Här finns också
exempel på hur personuppgifter behandlas, samt uppgifter om hur länge
de sparas och vilken laglig grund hanteringen av uppgifterna baseras på.

Marknadsföring

För att låta våra kunder och besökare ta del av nyheter och eventuella
erbjudanden använder vi oss av olika typer av marknadsföring. För att
kunna skicka marknadsföring, till exempel nyhetsbrev, behöver vi behandla
dina personuppgifter.
Vi skickar inga nyhetsbrev automatiskt. En besökare måste först registrera
sig och därmed ge tillåtelse att vi behandlar personuppgifter, för att få

utskick. Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt medgivande från att ta emot
marknadsföring från oss och detta går att göra direkt i våra utskick genom
en avregistreringslänk. Det går också bra att kontakta oss via mail.
Detta avser direktmarknadsföring via e-post eller andra digitala kanaler, så
som nyhetsbrev eller marknadsföring i sociala medier. Personuppgifter som
kan komma att behandlas är namn, kontaktuppgifter, kön, ålder och
bostadsort.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att skicka marknadsföring om Glas & Design i
Landskrona AB / 261design.se och våra tjänster.

Lagringstid

Dina uppgifter lagras tills du drar tillbaka ditt medgivande för
marknadsföring, till exempel avregistrerar din prenumeration på
nyhetsbrev eller slutar att följa oss på sociala medier. 

Utveckling och förbättring av vår
verksamhet

Vi kan komma att använda personuppgifter för att får fram statistik och
underlag för hur vi kan utveckla vår verksamhet. Syftet är att förbättra
verksamheten och besökarens upplevelser på webbplatsen.

Personuppgifter som kan komma att behandlas är ålder, bostadsort och
teknisk data såsom vilket enhet en besökare använder och hur hen
interagerat med oss.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra vår
verksamhet.

Säkerhetsarbete

Vi arbetar aktivt med säkerheten på vår webbplats för att besökare och
kunder ska känna sig trygga.
Personuppgifter kan komma att hanteras för detta ändamål, bland annat
för att kunna skydda och förbättra webbplatsen mot intrång.
Personuppgifter som kan komma att behandlas är inloggningsförsök,
teknisk data kring vilken enhet en besökare använder, inställningar i
webbläsare, IP-adress, operativsystem, plats och tidszon.

Laglig grund

Vårt och våra besökares berättigade intresse att ha ett aktivt
säkerhetsarbete för att förhindra missbruk, samt förebygga och förhindra
brott. 

Lagringstid

Dessa uppgifter lagras så länge de är relevanta för syftet. Vid misstanke om
brott, missbruk av tjänst eller aktiv brottslighet sparas uppgifterna så länge
det är nödvändigt för att kunna utreda och försvara våra rättsliga anspråk. 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina kontaktuppgifter delas inte med tredje part, så länge det inte finns ett
lagligt skäl till detta. Ett undantag där personuppgifter kan komma att
behandlas av tredje part är när andra företag eller konsulter anlitas för att
hantera IT-system, utveckling av webbplatsen, marknadsföring och sociala
medier. Dina uppgifter kan också vid behov komma att delas internt inom
Glas & Design i Landskrona’s verksamhet.

För externa företag och leverantörer som anlitas finns förhållningsregler om
hur personuppgifter får hanteras.

Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter. Här kan du
läsa om vilka dina rättigheter är och hur du utövar dessa.

Rätt till tillgång

Glas & Design i Landskrona AB strävar efter att vara transparenta om hur
personuppgifter behandlas och lagras. Du har rätt till att få insyn i hur dina
personuppgifter behandlas och kan begära att få tillgång till dessa. 
För att säkerställa att uppgifter lämnas ut till rätt person kan det hända att
vi efterfrågar ytterligare uppgifter när vi mottar en begäran om tillgång.

Rätt till rättelse

Om vi har felaktiga uppgifter eller saknar dina senaste uppgifter kan du
begära att detta korrigeras.

Rätt till radering och begränsning

Du har när som helst rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Du
har även rätt att begära att hanteringen av dem begränsas om du anser
att behandlingen strider mot gällande lagstiftning.

Rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända
mot direktmarknadsföring)

Du har rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter, även om
behandlingen baseras på våra berättigade intressen.
Om du invänder mot direktmarknadsföring får inte dina personuppgifter
användas för detta ändamål. Vid invändningar stoppas alla utskick från
oss. 

Utöva rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta
oss, så hjälper vi dig på bästa sätt. Du når oss lättast på info@261design.se
Vid ytterligare oklarheter eller frågor kring GDPR och dina rättigheter kan du
kontakta Datainspektionen.

Cookies

Denna sida använder kakor/cookies. Alla som besöker en webbplats som
använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen
innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. En
kaka är en textfil som lagras på besökarens dator och innehåller
information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för
besökaren.

Det finns två typer av kakor:

  • En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en
    bestämd tid.
  • En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en
    besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du
    stänger din webbläsare.

På vår webbplats används båda typerna av kakor. När du besöker vår
webbplats skickas en sessionskaka mellan din dator och vår webbserver för
att bland annat underlätta navigering. Kakan försvinner när du avslutat
besöket.

Googles kakor

Denna sida använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild
av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies,
informationen som genereras av dessa genom din användning av
webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till- och
lagras av Google på servrar. Denna information används i syfte att
presentera besöksstatistik, statistik över det mest lästa innehållet med
mera. Denna information använder vi för att utveckla och förbättra innehåll,
navigering och struktur på sidan. Google kommer inte att koppla samman
IP-adresser med andra data som Google innehar.

Din webbläsares inställningar

Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder kakor kan
du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Då
kommer inga kakor att lagras, men du kommer inte heller kunna använda
vissa funktioner på webbplatsen. Du kan även ställa in webbläsaren så att
du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en kaka på din
dator. Allmän information om kakor och lagen om elektronisk
kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.